联系我们

FAG SNV230-F-L+22226K+H3126X407+DHV526X407

型号:
SNV230-F-L+22226K+H3126X407+DHV526X407
品牌:
FAG
系列:
SNV + 222..-E1-K + H + DHV
起订量:
≥ 1套
物流:
全国配送
电话:
       恩梯必专业销售FAG SNV230-F-L+22226K+H3126X407+DHV526X407,能为客户提供各种技术服务,轴承选型及型号替代等解决方案,需要SNV230-F-L+22226K+H3126X407+DHV526X407最新规格、图纸、报价等资料可联系我司销售部!
尺寸
 • d1
 • 112.712
 • mm
 • a
 • 445
 • mm
 • h1
 • 291
 • mm
 • g
 • 190
 • mm
 • b
 • 130
 • mm
 • c
 • 50
 • mm
 • D
 • 230
 • mm
 • g3
 • 18
 • mm
 • gV
 • 199
 • mm
 • h
 • 150
 • mm
 • m
 • 380
 • mm
 • s
 • M24
 • s
 • 25.4
 • mm
 • u
 • 28
 • mm
 • v
 • 35
 • mm
重量
 • m1
 • 30000
 • g
 • 质量,轴承座
说明
 • 22226K
 • 型号,轴承
 • H3126X407
 • 质量,紧定套
 • FRM230/13
 • 型号,定位圈
 • DHV526.407
 • 型号,V 型密封
 • DKV230
 • 型号,端盖
 • SNV230-F-L
 • 型号,轴承座
FAG轴承型号搜索
 
 
FAG-INA轴承产品中心
北京恩梯必科技有限公司版权所有