联系我们

FAG SNV180-F-L+20220K+H220X311+DHV520X311

型号:
SNV180-F-L+20220K+H220X311+DHV520X311
品牌:
FAG
系列:
SNV + 202..-K + H + DHV
起订量:
≥ 1套
物流:
全国配送
电话:
       恩梯必专业销售FAG SNV180-F-L+20220K+H220X311+DHV520X311,能为客户提供各种技术服务,轴承选型及型号替代等解决方案,需要SNV180-F-L+20220K+H220X311+DHV520X311最新规格、图纸、报价等资料可联系我司销售部!
尺寸
 • d1
 • 93.6625
 • mm
 • a
 • 380
 • mm
 • h1
 • 223
 • mm
 • g
 • 160
 • mm
 • b
 • 110
 • mm
 • c
 • 40
 • mm
 • D
 • 180
 • mm
 • g3
 • 16
 • mm
 • gV
 • 168
 • mm
 • h
 • 112
 • mm
 • m
 • 320
 • mm
 • s
 • M24
 • s
 • 22.225
 • mm
 • u
 • 26
 • mm
 • v
 • 32
 • mm
重量
 • m1
 • 17000
 • g
 • 质量,轴承座
说明
 • 20220K
 • 型号,轴承
 • H220.311
 • 质量,紧定套
 • FRM180/18
 • 型号,定位圈
 • DHV520.311
 • 型号,V 型密封
 • DKV180
 • 型号,端盖
 • SNV180-F-L
 • 型号,轴承座
FAG轴承型号搜索
 
 
FAG-INA轴承产品中心
北京恩梯必科技有限公司版权所有